บริษัท ซิสเทม่า จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดย Mr. Hiroshi Ihara ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินและทองโดยมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองในประเทศไทย สินค้าทุกคอลเลคชั่นของเราเป็นเครื่องประดับเงินและทอง ซึ่งเราพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ และใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานส่งออกภายใต้นโยบายของบริษัทเพื่อ "ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"